• Trần Thanh Mộng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0949044476
  • Email:
   tranthanhmong85gq@gmail.com
 • Đặng Thị Thùy Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0919529455
  • Email:
   thuytrangth3@gmail.com
 • Nguyễn Phước Kiệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PCT công đoàn
  • Điện thoại:
   0916861006
  • Email:
   nguyenphuockiet1976@gmail.com