• Nguyễn văn Ân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0988094586
 • Danh Sà Rinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện - Thiết bị
  • Điện thoại:
   0396008445
  • Email:
   sarinhdinhan3@gmail.com
 • Ngô Trường Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tông phụ trách
  • Điện thoại:
   0843335545
  • Email:
   giangtptdinhan3@gmail.com
 • Dương Bích Thiểu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tin học- Kế toán
  • Điện thoại:
   0857788979
  • Email:
   duongbichthieu79@gmail.com
 • Huỳnh Thị Ái Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0368177538
  • Email:
   huynhnhi29@gmail.com