Báo cáo kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021

Ngày 19/04/2021, Trường Tiểu học Định An 3 tổ chức Ngày hội đọc sách cho học sinh. Ngày hội đã đạt được những kết quả sau:

- Đa số các em học sinh tham gia đọc sách rất nhiệt tình, năng nổ.

- Ngoài việc đọc sách truyện thiếu nhi, báo, các em còn tham gia đọc các loại sách tham khảo, sách về Bác Hồ…

- Phát động phong trào xây dựng thói quen đọc sách tại nhà tới toàn thể CBGV và học sinh.

- Khuyến khích đưa phong trào đọc sách, trở thành thói quen nét đẹp văn hóa trong toàn thể CBGV và các em học sinh trong toàn trường.

- Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, kỹ năng tư duy sáng tạo...

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan