KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAI ĐOẠN 2016 – 2021 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2026

     PHÒNG GD&ĐT GÒ QUAO  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH AN 3                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

       Số 27/ KH- TH                                       Định An, ngày 10 tháng 9 năm 2016

 

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC

GIAI ĐOẠN 2016 – 2021 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2026

 Trường Tiểu học Định An 3 thành lập năm 2010 được chia tách từ trường Tiểu học Định An 1. Năm 5 qua trường luôn phấn đấu không ngừng vượt mọi khó khăn từng bước đi lên và ngày càng trưởng thành. Những kết quả mà nhà trường đã đạt được đã chứng minh điều đó. Nhà trường đang từng bước ổn định, phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, trường đã giữ vững, đang phấn đấu và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh và học sinh xã Định An. Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2016-2021 và tầm nhìn đến 2026, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của hiệu trưởng nhà trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường Tiểu học Định An 3 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông, chỉ đạo của sở giáo dục, PGD&ĐT Gò Quao. Trường tiểu học Định An 3 quyết tâm xây dựng một ngôi trường luôn ổn định về số lượng, đảm bảo về chất lượng và có uy tín trên huyện nhà.

  1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

I/ Tình hình nhà trường.

1. Môi trường bên trong.

1.1 Điểm mạnh.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường: 32/15 nữ.  Trong đó: BGH: 2, GV: 25, nhân viên: 5 ( 1 tổng phụ trách, 1 kế toán-văn thư, 1 y tế, 1 bảo vệ, 01 thư viện-thiết bị).

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó có 28 đ/c trên chuẩn (26 đ/c đại học, 02 đ/c cao đẳng).

- Công tác tổ chức quản lý của BGH: Có tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Kế hoạch trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:  nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

* Chất lượng học sinh năm học 2015- 2016

+ Tổng số 366 học sinh  với 18 lớp

+ Điểm chiêu sinh vào lớp 1: 3 điểm

* Công tác huy động:

Năm học 2015 – 2016, công tác huy động trẻ đạt như sau:

- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là 60/60 em. Đạt tỷ lệ 100% so với độ tuổi.

- Huy động trẻ 6 – 10 tuổi trong địa bàn vào học là 270/279 em đạt tỷ lệ  96,77%.

- Huy động trẻ ra lớp so với kế hoạch là 372/372 em đạt tỷ lệ 100%

* Kết quả giáo dục:

Trong năm học, nhà trường đã tổ chức cho giáo viên thi tay nghề cấp trường. Có 22 giáo viên dự thi. Kết quả có 21 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, 09 GVDG cấp huyện, đạt tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện. Tổ chức thi làm ĐDDH tự làm, thi ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Tổ chức bình xét giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, có 14 giáo viên chủ nhiệm lớp tham dự, kết quả đạt 14 giáo viên. Đạt 01 giải C thi ĐDDH tự làm cấp huyện, 04 giải C ứng dụng công nghệ thông tin cấp huyện. Tham gia thi làm báo tường với chủ đề “Phòng chống ma túy” do phòng giáo dục tổ chức, thi vẽ tranh, viết thư, làm báo tập, thi văn nghệ, lồng đèn đẹp, thi mô hình sáng tạo… do huyện đoàn, nhà thiếu nhi tổ chức. Kết quả đạt 01 giải C thi văn nghệ, 01 giải C lồng đèn đẹp, 01 giải C vẽ tranh và 01 giải C viết thư cấp huyện, 06 em đạt giải xuất sắc thi giao lưu tiếng việt của chúng em, 02 em đạt giải III thi vở sạch, chữ đẹp – văn hay, chữ tốt cấp huyện.

Kết quả cuối năm học 2015 – 2016, trường có 18 lớp = 366 HS. So với đầu năm học giảm 08 học sinh (Lý do: Chuyển trường: 06 em, bỏ học: 02 em), tỷ lệ HS bỏ học 0,54%.

Chất lượng giáo dục cuối năm học đạt như sau:

* Về kiến thức, kỹ năng:

- Hoàn thành: 359/366 em   Đạt tỷ lệ 98,08%

- Chưa hoàn thành: 07 em  Tỷ lệ    1,91%

* Về năng lực:

- Đạt: 366/366 em   Đạt tỷ lệ 100%

- Chưa đạt: 0

* Về phẩm chất:

- Đạt: 366/366 em   Đạt tỷ lệ 100%

- Chưa đạt: 0

Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học là 62/62 em đạt tỷ lệ 100%

Học sinh lên lớp thẳng 359/366 em,  đạt tỷ lệ 98,08%

Hiệu quả đào tạo sau 5 năm đạt tỷ lệ 96,87%.

Năm 2015, trường đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 1 với tỉ lệ 91% trẻ 11 tuổi đã hoàn thành chương trình tiểu học.

* Chất lượng phổ cập:

+ Tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2015-2016 62/62HS, tỷ lệ 100%.

* Cơ sở vật chất:

+ Phòng học: 16 phòng.

+ Phòng thư viện: 1 (56m2/phòng)

+ Phòng đoàn đội: 1

+ Phòng y tế  : 0

+ Phòng hội đồng : 0

+ Phòng điều hành: 2 ( phòng hiệu trưởng 1, phòng phó hiệu trưởng 1)

+ Có 04 máy vi tính  trong đó có 4 máy đã được kết nối Internet)

+ Có: 02 máy chiếu.

+ Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại ( phòng thư viện thiết bị đã có song còn hẹp chất lượng còn thấp, chưa có phòng đọc sách riêng, phòng học chức năng còn thiếu chưa có phòng đa chức năng.

- Thành tích chính: Đã khẳng định được vị trí trong ngành giáo dục, được học sinh và phụ huynh học sinh tin cậy. Năm học  2015- 2016 đạt đơn vị văn hóa, đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 1.

1.2. Điểm hạn chế.

- Tổ chức quản lý của Ban Giám hiệu:

+ Cán bộ quản lí kinh nghiệm còn hạn chế.

+ Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên còn  mang tính động viên, chưa thực chất, phân công công tác chưa phù hợp với năng lực, trình độ, khả năng của một số giáo viên.

- Đội ngũ giáo viên, công nhân viên: Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu giảng dạy hoặc quản lý, giáo dục học sinh, có giáo viên trình độ chuyên môn hạn chế ở từng bộ môn, ý thức tự học chưa cao, sự tín nhiệm của học sinh và đồng nghiệp và nhân dân thấp.

- Chất lượng học sinh:  Là vùng đa số học sinh là người con hộ nghèo, cận nghèo nên điều kiện, hoàn cảnh  kinh tế còn nhiều khó khăn còn một bộ phận dân cư nhận thức thấp, thiếu sự quan tâm đến giáo dục nhất là việc học tập của con em mình nên có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chung của từng lớp và nhà trường. Số học sinh có học lực  yếu vẫn còn, học sinh giỏi khá chưa thực sự bền vững.

- Cơ sở vật chất: Chưa đồng bộ, hiện đại. Một số phòng học cấp bốn đã xây dựng quá lâu và đã xuống cấp. Bàn ghế HS đa phần là chưa đúng chuẩn, bàn họp giáo viên không có, phòng thư viện không có, phòng học chức năng chưa có, chưa có phòng đa chức năng. Đồ dùng và trang thiết bị chưa đầy đủ. Sân chơi, bãi tập chưa có bê tông nên gặp khó khăn trong việc tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp.

2. Môi trường bên ngoài

2.1. Thời cơ.

Trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đảng, Chính quyền địa phương, sự đồng thuận của tập tể cán bộ giáo viên, nhân viên, sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên phần đông còn trẻ, đạt trình độ chuẩn 100%, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm khá, tốt. Nhu cầu giáo dục chất lượng cao rất lớn và ngày càng tăng.

2.2. Thách thức:

- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

- Số học sinh giỏi khá thực sự chưa bền vững.

II. CÁC VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC

* Xác định các vấn đề ưu tiên.

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

- Tăng cường công tác tham mưu đầu tư cơ sở vật chất.

- Thực hiện tốt công tác Xã hội hoá giáo dục.

- Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.

B. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

I/ Tầm nhìn, Sứ mệnh và các giá trị

  1. Tầm nhìn

Một ngôi  trường thân thiện, uy tín, chất lương. Nơi phụ huynh, học sinh tin cậy. Một chiếc nôi rèn luyện để giáo viên và học sinh  luôn có khát vọng vươn lên. Ổn định về chất lượng.

  1. Sứ mệnh

Tạo dựng được môi trường học tập nề nếp,có kỷ cương, tình thương, trách nhiệm có chất lượng  để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực xoá bỏ những hủ tục lạc hậu.

  1. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường

Tình đoàn kết  - Lòng nhân ái -  Sự hợp tác - Tinh thần trách nhiệm  - Tính trung thực

C.  MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

1. Mục tiêu chung

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2. Chỉ  tiêu cụ thể

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 60%.

- Giáo viên nam dưới 50 tuổi, nữ dưới 45 tuổi sử dụng tương đối thành thạo máy tính.

- Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trên 10%.

- Có 80% cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên trên chuẩn, trong đó có 02 người trong Ban Giám hiệu có trình độ  Đại học.

- 100% tổ chuyên môn có giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, trong đó tổ trưởng chuyên môn có trình độ đại học.

2.2. Học sinh- Qui mô:

+ Lớp học: 18-20 lớp.

+ Học sinh: 280 - 300 học sinh.

- Chất lượng học tập:

+ Trên 65% học lực khá, giỏi (25 %- 30%  học lực giỏi)

+ Tỷ lệ học sinh có học lực yếu từ 1-2 % không có học sinh kém.

+ Học sinh học hết chương trình tiểu học đạt 100%.

+ Thi học sinh giỏi cấp huyện ( các hội thi): 01 giải trở lên.

- Chất lượng hạnh kiểm, kỹ năng sống

+ Chất lượng hạnh kiểm:  Thực hiện đầy đủ 100 %

+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, biết giao tiếp, ứng xử đúng mực. Tích cực tự giác tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp, có tinh thần giúp đỡ bạn.

2.3. Cơ sở vật chất.

- Xây dựng phòng chức năng, phòng các bộ phận, nhà vệ sinh cho HS.

- Trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.

- Trang bị phòng tin học, phòng âm nhạc, phòng truyền thống;  xây mới 02 phòng học, 01 phòng đọc sách. Mua sắm đủ bàn ghế HS và bàn họp hội đồng.

- Bê tông hoá sân trường.

- Xây dựng vườn hoa, khuôn viên nhà trường đảm bảo  môi trường sư phạm “Xanh - Sạch - Đẹp”.

3. Phương châm hành động “Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường”

D. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.

- Coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách cho HS.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá xếp loại học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trìnhvà đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổng phụ trách Đội, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, PHT, tổ trưởng chuyên môn. GV có kinh nghiệm.

  1. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục

Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, PHT phụ trách cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục; kế toán, nhân viên thiết bị.

  1. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Tiếp tục triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy. Xây dựng, trang Web, thư viện điện tử… của trường góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, CNV tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.

Người phụ trách: Phó Hiệu trưởng, tổ công tác công nghệ thông tin.

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.

- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, CNV.

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

+ Nguồn lực tài chính.

- Ngân sách Nhà nước.

- Ngoài ngân sách “ Từ  công tác xã hội hoá, PHHS…”.

+ Nguồn lực vật chất:

- Khuôn viên Nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình khác.

- Trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy -  học.

Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, Hội CMHS.

6. Xây dựng thương hiệu

- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của phụ huynh và xã hội đối với Nhà trường.

- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, CNV, học sinh và PHHS.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

Đ. TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược:

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, CNV nhà trường, cơ quan chủ quản, PHHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Tổ chức:

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2016 – 2017:

+ Triển khai chiến lược đến toàn thể cán bộ, giáo viên, báo cáo lên các cơ quan quản lý xin ý kiến chỉ đạo.

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập ý kiến đóng góp,  bổ sung.

+ Duy trì trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2017 -  2018:

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung.

+ Hoàn thành KĐCLGD mức độ 3.

- Giai đoạn 3: Từ năm 2018 – 2021: Tuyên truyền, quảng bá thương hiệu nhà trường.

4. Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

5. Đối với Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện kế hoạch.

6. Đối với tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNV: Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

E. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

Thực hiện kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016 – 2021 và tầm nhìn đến 2026, trường Tiểu học Định An 3 có nhiều cơ hội, song không ít những khó khăn và thách thức. Việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2016 – 2021 và tầm nhìn đến 2026 là tâm huyết và trí tuệ của cả tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho học sinh, cho phụ huynh, nhân dân và Cấp ủy, Chính quyền địa phương. Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2016 – 2021 và tầm nhìn đến 2026 là văn bản định hướng cho sự phát triển của nhà trường, trên cơ sở đó từng tổ chức và cá nhân trong xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với sự phát triển chung nhà trường.

Nhà trường kính đề nghị Chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT quan tâm đầu tư kinh phí theo lộ trình để xây dựng cơ sở vật chất. Các bậc phụ huynh học sinh quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất và tinh thần để con em được học tập đầy đủ về thời gian, nội dung bài học, môn học. Hàng năm Phòng GD&ĐT quan tâm và chỉ đạo giúp đỡ nhà trường trong việc thực hiện chuyên môn, điều động bố trí  giáo viên, nhân viên hợp lý đảm bảo cả số lượng và chất lượng.

Trên đây là kế hoạch chiến lược giai đoạn 2016-2021 và tầm nhìn đến 2026 của trường Tiểu học Định An 3. Đề nghị các bộ phận, các cá nhân trong nhà trường thực hiện có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:                                                                                HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- UBND xã Định An(b/c);

- Lưu: VT.

                                                                               Nguyễn Thị Quế Anh

Bài viết liên quan