Kế Hoạch Hưởng Ứng Ngày Sách Việt Nam Lần Thứ VII

Căn cứ Công văn số 25/PGDĐT-TVTB  ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Quao về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục.

Trường Tiểu học Định An 3 lên kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 với nội dung cụ thể như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cộng đồng dân cư về vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hướng tới xây dựng một xã hội ham đọc để đáp ứng với xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức và một xã hội phát triển bền vững; góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.

- Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả và phải phù hợp với tình hình cả nước đang tích cực chung tay phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Nội dung và cách tổ chức

2.1. Nội dung

- Các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 tập trung vào các hoạt động chính sau đây:

Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động trong ngành, học sinh nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19 qua hệ thông SMS, Zalo của nhà trường và bằng các hình thức treo băng rôn, áp phích, pano.

Phát động phong trào đọc sách tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh trong toàn trường, tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn kĩ năng tìm kiếm thông tin và kĩ năng đọc, chọn sách cho phù hợp với tâm lí lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình thực tiễn.

2.2. Cách tổ chức:

Vận động, khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia các câu lạc bộ đọc sách với nhiều hình thức hoạt động đa dạng như sử dụng mạng xã hội (facebook, youtube...) để tổ chức các hoạt động của câu lạc bộ.

Khuyến khích phụ huynh đọc sách cùng con tại nhà (đọc sách giấy, sách điện tử,...); hướng dẫn cho con biết cách sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử đế truy cập internet và tìm đọc những cuốn sách hay phù hợp với lứa tuổi.

Phát động, tổ chức các phong trào, chương trình quyên góp sách hỗ trợ cho các trường học vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn; các cuộc thi trực tuyến giới thiệu sách mới, sách hay; khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia Cuộc thi “Đại sứ văn hoá đọc năm 2020” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, góp phần lan tỏa tình yêu đọc sách và ý thức trách nhiệm với cộng đồng trong việc góp phần phát triển văn hoá đọc, rèn luyện kỹ năng đọc và học suốt đời theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại.

Hiện nay có nhiều kho tài nguyên điện tử khổng lồ cho phép cộng đồng truy cập và khai thác tài liệu điện tử như National Emergency Library, OpenStax của Đại học Rice, Nhà xuất bản Đại học Cambridge,... đơn vị giới thiệu, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, học sinh tìm kiếm, mượn đọc trực tuyến, hoặc đăng ký để tải về đọc trên máy tính cá nhân phục vụ cho học tập, nghiên cứu và công việc.

Theo đó các em học sinh hưởng ứng ngày hội rất tốt, em Nguyễn Đắc Trọng học sinh lớp 2/2 tích cực đọc sách.

Bên cạnh đó cũng còn một số học sinh cũng tham gia:

Qua phát động phong trào xây dựng thói quen đọc sách tại nhà tới toàn thể CBGV và học sinh.

Khuyến khích đưa phong trào đọc sách, trở thành thói quen nét đẹp văn hóa trong toàn thể CBGV và các em học sinh trong toàn trường. Góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo, của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.

- Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, kỹ năng tư duy sáng tạo...

- Đã có 150 HS  và 20 CBGV tham gia đọc sách tại nhà, trên zalo, Internet …

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 7 của trường Tiểu học Định An 3.

Bài viết liên quan