TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỊNH AN 3 TIẾP ĐOÀN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2021

Năm học 2020-2021 trường TH Định An 3 tiếp nhận khu nhà hiệu bộ gồm 06 phòng làm việc. Trong đó nhà trường bố trí 2 phòng làm việc BGH, 1 phòng họp hội đồng sư phạm, 2 các phòng đoàn thể, 1 phòng y tế, 01 văn phòng. Trong thời gian qua tập thể hội đồng sư phạm nhà trường tập trung thiết lập các loại hồ sơ, sổ sách, sắp xếp bố trí lại cơ sở vật chất, phân công chuyên môn giáo viên đúng năng lực… Cơ bản thì cơ sở, vật chất nhà trường, nhân sự, hồ sơ… đủ điều kiện và BGH trường lập tờ trình đề nghị cấp trên kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức độ 2 và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Sáng ngày 25/02/2021, trường TH Định An 3 hân hoan tiếp đoàn kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021 của Sở GD & ĐT Kiên Giang.

Đoàn kiểm tra do Ông Nguyễn Gia Đẳng, PTP KT và QLCLGD Sở GD&ĐT Kiên Giang làm trưởng đoàn, cùng các thành viên đoàn kiểm tra; tiếp đoàn có Trịnh Ngọc Thanh Trường, P.trưởng phòng GD&ĐT huyện Gò Quao; Ông Quảng Trọng Dũng, phó chủ tịch UBND xã Định An; Cùng BGH và tập thể giáo viên trường TH Định An 3.

        Ông Ông Nguyễn Gia Đẳng, PTP KT và QLCLGD Sở GD&ĐT Kiên Giang thông qua quyết định đoàn kiểm tra, giới thiệu thành viên đoàn kiểm tra; Bà Nguyễn Thị Quế Anh thay mặt BGH trường thông qua báo cáo tóm tắt tự đánh giá 5 chuẩn.

Sau khi nghe báo Ông Nguyễn Gia Đẳng, PTP KT và QLCLGD Sở GD&ĐT Kiên Giang thay mặt trưởng đoàn phân công nhiệm vụ kiểm tra từng tiêu chí của các thành viên. Đoàn tiến hành kiểm tra theo từng tiêu chí dưới sự đối ứng của các thành viên phụ trách các chuẩn; khi kiểm tra đoàn ghi nhận biên bản cụ thể; khi về đoàn họp kết luận, trình lãnh đạo xem xét nếu đủ điều kiện công nhận kiểm định chất lượng đạt mức độ 2; tiếp theo lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang công nhận trường TH Định An 3 đạt chuẩn quốc gia trong năm 2021.

Thay mặt lãnh đạo ngành giáo dục, chính quyền địa phương, Cô Nguyễn Thị Quế Anh, hiệu trưởng nhà trường xin chân thành cảm ơn đoàn đến kiểm tra tại trường TH Định An 3 và hy vọng nhà trường sớm được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2021; nhằm đạt tiêu chí số 16 về giáo dục và đào tạo góp phần cùng xã Định An Đạt xã nông thôn mới.

 

Bài viết liên quan